Zapomněli jste heslo?;

Poruchy přijmu potravy

V kategorii: Pro rodiče » Poruchy příjmu potravy a alergie

V současné době zaznamenáváme i v České republice nárůst počtu především mladých lidí, kteří trpí poruchami příjmu potravin. Mezi tyto poruchy ...

V současné době zaznamenáváme i v České republice nárůst počtu především mladých lidí, kteří trpí poruchami příjmu potravin. Mezi tyto poruchy patří především:

- anorexie
- bulimie

  


Anorexie

Anorexie je charakteristická především odmítáním množství jídla a vynecháváním některých potravin. Jejím průvodním jevem je váhový úbytek, který může ohrožovat i život, dále neklid, únava, slabost, zima, ztráta vlasů, vynechání až ztráta menstruace. Mentální anorexie se obvykle projevuje na prahu dospívání, ale je smutný výsledek dnešní doby, že i některá malá děvčata již anorexií trpí.

Každý ví, co anorexie je, co způsobuje, že začíná snem zhubnout pár kilo a následně se ze snu stane závislost a posedlost, lezoucí kosti, podvýživa.

Postižená osoba si neuvědomuje, že je nemocná, že je to právě anorexie, která ovládá mozek a nutí člověka dál hubnout a nejíst, i když už je na prahu smrti. Lidé trpící anorexií se diví, že se jim zhoršuje kvalita vlasů, nehtů, které jsou slabé a křehké. V mozku je narušena tvorba serotoninu a dalších látek, které ovlivňují psychickou pohodu. Postižené jedince tak sužuje strach, úzkost, smutek. Mívají potíže se soustředěním, zhorší se jim paměť. Nedostatek minerálů vede k poruchám srdečního rytmu až k jeho selhání. Pohyb ve střevech se zpomalí, pozvolna ubývá svalová hmota. Kůže je suchá, snadno se postiženým osobám tvoří modřiny.

 

Bulimie

Bulimie je charakteristická nezřízeným přejídáním a bezprostředně po přijetí potravy vyvoláním zvracení. Bulimie se vyskytuje zpravidla ve věku patnácti až třiceti let. Jejím základním příznakem jsou záchvaty žravosti, provázené následným zvracením, které si postižený sám vyvolává. Také je to užívání projímadla, aby se zabránilo trávení a vstřebání potravin. Tělesná váha může být normální. Opakované zvracení však vyvolává únavu, malátnost, kazivost zubů, trvalé bolesti v krku, bolesti břicha, nadýmání, poruchy trávení a poruchy látkové výměny.

Zneužívání projímadel může porušit činnost svalů ve stěnách střeva a vést tak ke chronické zácpě. Mohou nastat i poruchy z nedostatku tekutin, elektrolytů a nutričních látek, především minerálů a vitamínů.

V současné době patří mentální anorexie spolu s bulimií k nejrozšířenějším poruchám příjmu potravin. Anorexie nebo bulimie působí obtíže nejen dané osobě, ale i členům rodiny.

 

Příznaky mentální anorexie a bulimie

Ti, kteří trpí poruchami příjmu potravy, bývají obvykle v neustálém napětí, jejich sebevědomí je velmi nízké a ztrácejí schopnost komunikace s okolním světem. Mezi dalšími nejčastější příznaky anorexie patří: neobjektivní vnímání tělesné váhy, rozložení tuku a tvaru těla, trvalé hubnutí, pocit viny kvůli zkonzumovanému jídlu, tajné přejídání, vynucované zvracení, neobvyklý zájem o váhu, striktní dietní omezení, omezení styku s okolím, podrážděnost, deprese, úzkostné stavy, mdloby, závratě. Mezi další příznaky bulimie patří: strach ze ztloustnutí, užívání projímadel ve velkém množství, nadměrné cvičení.

 

Léčení mentální anorexie a bulimie

U těchto nemocí je velmi důležitá včasná léčba. Terapie může probíhat u lehčích případů ambulantně, v těžších případech je ovšem nutná hospitalizace v psychiatrické léčebně, případně na jednotce intenzivní péče se zavedením umělé výživy. U nemocí s poruchami příjmu potravin je nutná odborná péče, pouze výjimečně se z tohoto stavu může jedinec dostat sám. Pro úspěšné překonání nemoci je důležitá také pomoc rodiny a přátel.

(default) 7 queries took 5 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT "Article"."id" AS "Article__id", "Article"."title" AS "Article__title", "Article"."perex" AS "Article__perex", "Article"."content" AS "Article__content", "Article"."public" AS "Article__public", "Article"."category_id" AS "Article__category_id", "Article"."created" AS "Article__created", "Article"."updated" AS "Article__updated", "Article"."has_game" AS "Article__has_game", "Article"."template" AS "Article__template", "Article"."image_filename" AS "Article__image_filename", "Article"."tmp1" AS "Article__tmp1", "Article"."tmp2" AS "Article__tmp2", "Article"."tmp3" AS "Article__tmp3", "Article"."icon_path" AS "Article__icon_path", "Category"."id" AS "Category__id", "Category"."name" AS "Category__name", "Category"."title" AS "Category__title", "Category"."character" AS "Category__character", "Category"."description" AS "Category__description", "Category"."parent_id" AS "Category__parent_id", "Category"."lft" AS "Category__lft", "Category"."rght" AS "Category__rght", "Category"."url" AS "Category__url", "Category"."view_type" AS "Category__view_type", "Category"."image_path" AS "Category__image_path", "Category"."css_class" AS "Category__css_class", "Category"."image_icon_path" AS "Category__image_icon_path" FROM "public"."articles" AS "Article" LEFT JOIN "public"."categories" AS "Category" ON ("Article"."category_id" = "Category"."id") WHERE "Article"."id" = 2915 LIMIT 1111
2SELECT "ArticleImage"."id" AS "ArticleImage__id", "ArticleImage"."article_id" AS "ArticleImage__article_id", "ArticleImage"."image_filename" AS "ArticleImage__image_filename", "ArticleImage"."image_path_additional" AS "ArticleImage__image_path_additional" FROM "public"."article_images" AS "ArticleImage" WHERE "ArticleImage"."article_id" = (2915)001
3SELECT "Article"."id" AS "Article__id", "Article"."title" AS "Article__title", "Article"."perex" AS "Article__perex", "Article"."content" AS "Article__content", "Article"."public" AS "Article__public", "Article"."category_id" AS "Article__category_id", "Article"."created" AS "Article__created", "Article"."updated" AS "Article__updated", "Article"."has_game" AS "Article__has_game", "Article"."template" AS "Article__template", "Article"."image_filename" AS "Article__image_filename", "Article"."tmp1" AS "Article__tmp1", "Article"."tmp2" AS "Article__tmp2", "Article"."tmp3" AS "Article__tmp3", "Article"."icon_path" AS "Article__icon_path" FROM "public"."articles" AS "Article" WHERE "Article"."public" = 'TRUE' AND "Article"."category_id" = 2 AND "Article"."id" != 2915 ORDER BY "Article"."created" DESC LIMIT 20221
4SELECT "ArticleImage"."id" AS "ArticleImage__id", "ArticleImage"."article_id" AS "ArticleImage__article_id", "ArticleImage"."image_filename" AS "ArticleImage__image_filename", "ArticleImage"."image_path_additional" AS "ArticleImage__image_path_additional" FROM "public"."article_images" AS "ArticleImage" WHERE "ArticleImage"."article_id" IN (2896, 2914)001
5SELECT COUNT(*) AS "count" FROM "public"."articles" AS "Article" WHERE "Article"."public" = 'TRUE' AND "Article"."category_id" = 2 AND "Article"."id" != 2915111
6SELECT "Category"."lft" AS "Category__lft", "Category"."rght" AS "Category__rght" FROM "public"."categories" AS "Category" WHERE "Category"."id" = 2 LIMIT 1110
7SELECT "Category"."id" AS "Category__id", "Category"."name" AS "Category__name", "Category"."title" AS "Category__title", "Category"."character" AS "Category__character", "Category"."description" AS "Category__description", "Category"."parent_id" AS "Category__parent_id", "Category"."lft" AS "Category__lft", "Category"."rght" AS "Category__rght", "Category"."url" AS "Category__url", "Category"."view_type" AS "Category__view_type", "Category"."image_path" AS "Category__image_path", "Category"."css_class" AS "Category__css_class", "Category"."image_icon_path" AS "Category__image_icon_path" FROM "public"."categories" AS "Category" WHERE 1 = 1 AND "Category"."lft" <= 44 AND "Category"."rght" >= 45 ORDER BY "Category"."lft" asc220