Zapomněli jste heslo?;
„V letošním ročníku soutěže se zaměříme na to, jak můžeme udělat radost jídlem – sobě i ostatním. Motivujeme děti, aby jídlo připravovaly i jedly s láskou a užívaly si společně strávené okamžiky. Proto bude porota kromě nápaditého receptu hodnotit i myšlenku společné svačinové párty.”

INFORMACE O SOUTĚŽI

Celostátní kuchařská soutěž Coolinaření se Zdravou 5 podporuje u dětí a mladistvých znalost zásad správné výživy a zároveň umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu. Letos se zvlášť věnuje tématu „vaření s láskou a radost z jídla“, a to nejen v rámci přípravy, ale i společné konzumace pokrmu.

Soutěž je letos určena dětem ve 4 kategoriích – předškolní skupiny MŠ, žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ a děti z dětských domovů. Klienti dalších školských a sociálních zařízení jako jsou nízkoprahová zařízení a další subjekty pracující s dětmi a mládeží se mohou zúčastnit také a jsou zařazeni do kategorie Dětské domovy. Do soutěže může třída nominovat i více tříčlenných týmů.

Soutěžní disciplínou je příprava zdravé svačiny. Odborná porota bude hodnotit nejen složení pokrmu a lákavý vzhled, ale i myšlenku, jak týmy naloží s do soutěže připraveným pohoštěním. Hodnota pokrmu pro 4 osoby by se měla pohybovat kolem 100 korun. Soutěžící mají za úkol navrhnout, komu připravené pohoštění darují a udělají mu tak radost. Může to být osamělá paní odvedle, babičky a dědečkové v domově důchodců, paní učitelky, paní kuchařky ze školní jídelny, dlouhodobě nemocný spolužák, rodiče a podobně. Jeden tým pohostí jednotlivce, ale může se zapojit více tříčlenných týmů ze třídy, a to už bude pořádná hostina. Důležité je připravit svačinu s láskou, s radostí ji darovat a případně společně sníst. Soutěžní týmy musí svůj výběr obdarovaného zdůvodnit. Do soutěže tedy týmy přihlásí recept, fotografii z vaření i z předání svačiny a nápad, jak s připraveným jídlem naložit. Koncept motivuje děti k uvědomění si, že jídlo můžeme připravit i sníst s láskou a udělat tak sobě nebo jiným radost.

Uzávěrka přihlášek byla 7. dubna 2017.

Z přihlášek v regionálním kole vybrala porota 5 týmů z každé kategorie z celé České republiky, které postupují do celostátního finále v Praze.

  • + SEZNAM POSTUPUJÍCÍCH TÝMŮ ZDE

FINÁLE

Celostátní finále Coolinaření se Zdravou 5 se uskuteční v sobotu 3. června 2017 od 10 hodin do 14 hodin ve středisku Plechárna v Praze na Černém Mostě (http://www.plecharnacernymost.cz).

Na cestovné do Prahy budeme dětem přispívat částečnou úhradou nákladů.

První disciplínou bude příprava pokrmu studené kuchyně a to zcela v režii týmů. Co si přivezou a připraví, to porota zhodnotí. Všechny suroviny i dekorace si tým přiveze vlastní.

Druhá disciplína bude takový malinký nevinný chyták – soutěžící musí vybrat z několika do poslední minuty tajných surovin ty správné z hlediska nutriční vyváženosti a pak je srovnat do svačinového boxu tak, aby žádný strávník neodolal.

Na účastníky finále čekají hezké věcné ceny, vítězové každé soutěžní kategorie získají navíc i velkou zážitkovou odměnu – víkend na farmě Ekocentrum Orlov u Příbrami (http://www.eco-centrum.cz) od 9. do 11. června 2017.


Nadační fond Albert si vymezuje právo případné změny podmínek nebo termínů soutěže, které včas oznámí na www.zdrava5.cz a emailem škole nebo zařízení.


KONTAKT

Pro více informací kontaktujte Evu Nepokojovou,
e.nepokojova@nadacnifondalbert.cz nebo 777 210 947.

(default) 12 queries took 20 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT "Competitions"."id" AS "Competitions__id", "Competitions"."name" AS "Competitions__name", "Competitions"."description" AS "Competitions__description", "Competitions"."is_active" AS "Competitions__is_active", "Competitions"."created" AS "Competitions__created", "Competitions"."is_voting_visible" AS "Competitions__is_voting_visible", "Competitions"."voting_ended" AS "Competitions__voting_ended", "Competitions"."show_overload" AS "Competitions__show_overload", "Competitions"."active_for_schools" AS "Competitions__active_for_schools", "Competitions"."nfa_project_id" AS "Competitions__nfa_project_id", "Competitions"."transaction_type" AS "Competitions__transaction_type", "Competitions"."show_register_link" AS "Competitions__show_register_link", "Competitions"."ordersConnection_program_id" AS "Competitions__ordersConnection_program_id", "Competitions"."program_id" AS "Competitions__program_id", "Competitions"."template_shortcut" AS "Competitions__template_shortcut", "Competitions"."is_cooking" AS "Competitions__is_cooking", "Competitions"."monthly_frequency" AS "Competitions__monthly_frequency", "Competitions"."has_files" AS "Competitions__has_files", "Competitions"."locked" AS "Competitions__locked", "Competitions"."random_file" AS "Competitions__random_file", "Competitions"."custom_competitions" AS "Competitions__custom_competitions", "Competitions"."detail_info" AS "Competitions__detail_info", "Competitions"."for_ms" AS "Competitions__for_ms", "Competitions"."ordersConnection_reachedStatus" AS "Competitions__ordersConnection_reachedStatus" FROM "public"."competitions" AS "Competitions" WHERE "Competitions"."is_active" = 1 AND "Competitions"."is_cooking" = 1 ORDER BY "Competitions"."id" DESC LIMIT 1111
2SELECT "CompetitionsTeams"."id" AS "CompetitionsTeams__id", "CompetitionsTeams"."school_id" AS "CompetitionsTeams__school_id", "CompetitionsTeams"."team_name" AS "CompetitionsTeams__team_name", "CompetitionsTeams"."food_name" AS "CompetitionsTeams__food_name", "CompetitionsTeams"."image_path" AS "CompetitionsTeams__image_path", "CompetitionsTeams"."votes" AS "CompetitionsTeams__votes", "CompetitionsTeams"."visible" AS "CompetitionsTeams__visible", "CompetitionsTeams"."winner" AS "CompetitionsTeams__winner", "CompetitionsTeams"."created" AS "CompetitionsTeams__created", "CompetitionsTeams"."competition_id" AS "CompetitionsTeams__competition_id", "CompetitionsTeams"."category_id" AS "CompetitionsTeams__category_id", "CompetitionsTeams"."image_final" AS "CompetitionsTeams__image_final", "CompetitionsTeams"."team_members" AS "CompetitionsTeams__team_members", "CompetitionsTeams"."position_final" AS "CompetitionsTeams__position_final", "CompetitionsTeams"."final_moravia" AS "CompetitionsTeams__final_moravia", "CompetitionsTeams"."final_bohemia" AS "CompetitionsTeams__final_bohemia", "CompetitionsTeams"."description" AS "CompetitionsTeams__description", "CompetitionsTeams"."internal_note" AS "CompetitionsTeams__internal_note", "CompetitionsTeams"."favorite" AS "CompetitionsTeams__favorite", "CompetitionsTeams"."recipe" AS "CompetitionsTeams__recipe", "CompetitionsTeams"."category_class_id" AS "CompetitionsTeams__category_class_id", "CompetitionsTeams"."story" AS "CompetitionsTeams__story", "CompetitionsTeams"."doc_path" AS "CompetitionsTeams__doc_path", "CompetitionsTeams"."class_name" AS "CompetitionsTeams__class_name" FROM "public"."competitions_teams" AS "CompetitionsTeams" WHERE "CompetitionsTeams"."competition_id" = (3)5715715
3SELECT "CompetitionsCategories"."id" AS "CompetitionsCategories__id", "CompetitionsCategories"."name" AS "CompetitionsCategories__name", "CompetitionsCategories"."description" AS "CompetitionsCategories__description", "CompetitionsCategories"."competition_id" AS "CompetitionsCategories__competition_id", "CompetitionsCategories"."created" AS "CompetitionsCategories__created", "CompetitionsCategories"."shortcut" AS "CompetitionsCategories__shortcut" FROM "public"."competitions_categories" AS "CompetitionsCategories" WHERE "CompetitionsCategories"."competition_id" = (3)441
4SELECT "CompetitionsData"."id" AS "CompetitionsData__id", "CompetitionsData"."competition_id" AS "CompetitionsData__competition_id", "CompetitionsData"."school_id" AS "CompetitionsData__school_id", "CompetitionsData"."category_id" AS "CompetitionsData__category_id", "CompetitionsData"."category_class_id" AS "CompetitionsData__category_class_id", "CompetitionsData"."order_id" AS "CompetitionsData__order_id", "CompetitionsData"."locked" AS "CompetitionsData__locked", "CompetitionsData"."favorite" AS "CompetitionsData__favorite", "CompetitionsData"."winner" AS "CompetitionsData__winner", "CompetitionsData"."activity_name" AS "CompetitionsData__activity_name", "CompetitionsData"."class_name" AS "CompetitionsData__class_name", "CompetitionsData"."description" AS "CompetitionsData__description", "CompetitionsData"."image_path" AS "CompetitionsData__image_path", "CompetitionsData"."file_path" AS "CompetitionsData__file_path", "CompetitionsData"."internal_note" AS "CompetitionsData__internal_note", "CompetitionsData"."created" AS "CompetitionsData__created", "CompetitionsData"."created_by" AS "CompetitionsData__created_by", "CompetitionsData"."modified" AS "CompetitionsData__modified", "CompetitionsData"."modified_by" AS "CompetitionsData__modified_by", "CompetitionsData"."recipe" AS "CompetitionsData__recipe" FROM "public"."competitions_data" AS "CompetitionsData" WHERE "CompetitionsData"."competition_id" = (3)000
5SELECT "CompetitionsFiles"."id" AS "CompetitionsFiles__id", "CompetitionsFiles"."path" AS "CompetitionsFiles__path", "CompetitionsFiles"."old_name" AS "CompetitionsFiles__old_name", "CompetitionsFiles"."active" AS "CompetitionsFiles__active", "CompetitionsFiles"."competition_id" AS "CompetitionsFiles__competition_id", "CompetitionsFiles"."created" AS "CompetitionsFiles__created", "CompetitionsFiles"."created_by" AS "CompetitionsFiles__created_by", "CompetitionsFiles"."modified" AS "CompetitionsFiles__modified", "CompetitionsFiles"."modified_by" AS "CompetitionsFiles__modified_by", "CompetitionsFiles"."name" AS "CompetitionsFiles__name" FROM "public"."competitions_files" AS "CompetitionsFiles" WHERE "CompetitionsFiles"."competition_id" = (3)000
6SELECT "Competitions"."id" AS "Competitions__id", "Competitions"."name" AS "Competitions__name", "Competitions"."description" AS "Competitions__description", "Competitions"."is_active" AS "Competitions__is_active", "Competitions"."created" AS "Competitions__created", "Competitions"."is_voting_visible" AS "Competitions__is_voting_visible", "Competitions"."voting_ended" AS "Competitions__voting_ended", "Competitions"."show_overload" AS "Competitions__show_overload", "Competitions"."active_for_schools" AS "Competitions__active_for_schools", "Competitions"."nfa_project_id" AS "Competitions__nfa_project_id", "Competitions"."transaction_type" AS "Competitions__transaction_type", "Competitions"."show_register_link" AS "Competitions__show_register_link", "Competitions"."ordersConnection_program_id" AS "Competitions__ordersConnection_program_id", "Competitions"."program_id" AS "Competitions__program_id", "Competitions"."template_shortcut" AS "Competitions__template_shortcut", "Competitions"."is_cooking" AS "Competitions__is_cooking", "Competitions"."monthly_frequency" AS "Competitions__monthly_frequency", "Competitions"."has_files" AS "Competitions__has_files", "Competitions"."locked" AS "Competitions__locked", "Competitions"."random_file" AS "Competitions__random_file", "Competitions"."custom_competitions" AS "Competitions__custom_competitions", "Competitions"."detail_info" AS "Competitions__detail_info", "Competitions"."for_ms" AS "Competitions__for_ms", "Competitions"."ordersConnection_reachedStatus" AS "Competitions__ordersConnection_reachedStatus" FROM "public"."competitions" AS "Competitions" WHERE "Competitions"."id" = 2 AND "Competitions"."is_cooking" = 1 ORDER BY "Competitions"."id" DESC LIMIT 1110
7SELECT "CompetitionsTeams"."id" AS "CompetitionsTeams__id", "CompetitionsTeams"."school_id" AS "CompetitionsTeams__school_id", "CompetitionsTeams"."team_name" AS "CompetitionsTeams__team_name", "CompetitionsTeams"."food_name" AS "CompetitionsTeams__food_name", "CompetitionsTeams"."image_path" AS "CompetitionsTeams__image_path", "CompetitionsTeams"."votes" AS "CompetitionsTeams__votes", "CompetitionsTeams"."visible" AS "CompetitionsTeams__visible", "CompetitionsTeams"."winner" AS "CompetitionsTeams__winner", "CompetitionsTeams"."created" AS "CompetitionsTeams__created", "CompetitionsTeams"."competition_id" AS "CompetitionsTeams__competition_id", "CompetitionsTeams"."category_id" AS "CompetitionsTeams__category_id", "CompetitionsTeams"."image_final" AS "CompetitionsTeams__image_final", "CompetitionsTeams"."team_members" AS "CompetitionsTeams__team_members", "CompetitionsTeams"."position_final" AS "CompetitionsTeams__position_final", "CompetitionsTeams"."final_moravia" AS "CompetitionsTeams__final_moravia", "CompetitionsTeams"."final_bohemia" AS "CompetitionsTeams__final_bohemia", "CompetitionsTeams"."description" AS "CompetitionsTeams__description", "CompetitionsTeams"."internal_note" AS "CompetitionsTeams__internal_note", "CompetitionsTeams"."favorite" AS "CompetitionsTeams__favorite", "CompetitionsTeams"."recipe" AS "CompetitionsTeams__recipe", "CompetitionsTeams"."category_class_id" AS "CompetitionsTeams__category_class_id", "CompetitionsTeams"."story" AS "CompetitionsTeams__story", "CompetitionsTeams"."doc_path" AS "CompetitionsTeams__doc_path", "CompetitionsTeams"."class_name" AS "CompetitionsTeams__class_name" FROM "public"."competitions_teams" AS "CompetitionsTeams" WHERE "CompetitionsTeams"."competition_id" = (2)5305303
8SELECT "CompetitionsCategories"."id" AS "CompetitionsCategories__id", "CompetitionsCategories"."name" AS "CompetitionsCategories__name", "CompetitionsCategories"."description" AS "CompetitionsCategories__description", "CompetitionsCategories"."competition_id" AS "CompetitionsCategories__competition_id", "CompetitionsCategories"."created" AS "CompetitionsCategories__created", "CompetitionsCategories"."shortcut" AS "CompetitionsCategories__shortcut" FROM "public"."competitions_categories" AS "CompetitionsCategories" WHERE "CompetitionsCategories"."competition_id" = (2)331
9SELECT "CompetitionsData"."id" AS "CompetitionsData__id", "CompetitionsData"."competition_id" AS "CompetitionsData__competition_id", "CompetitionsData"."school_id" AS "CompetitionsData__school_id", "CompetitionsData"."category_id" AS "CompetitionsData__category_id", "CompetitionsData"."category_class_id" AS "CompetitionsData__category_class_id", "CompetitionsData"."order_id" AS "CompetitionsData__order_id", "CompetitionsData"."locked" AS "CompetitionsData__locked", "CompetitionsData"."favorite" AS "CompetitionsData__favorite", "CompetitionsData"."winner" AS "CompetitionsData__winner", "CompetitionsData"."activity_name" AS "CompetitionsData__activity_name", "CompetitionsData"."class_name" AS "CompetitionsData__class_name", "CompetitionsData"."description" AS "CompetitionsData__description", "CompetitionsData"."image_path" AS "CompetitionsData__image_path", "CompetitionsData"."file_path" AS "CompetitionsData__file_path", "CompetitionsData"."internal_note" AS "CompetitionsData__internal_note", "CompetitionsData"."created" AS "CompetitionsData__created", "CompetitionsData"."created_by" AS "CompetitionsData__created_by", "CompetitionsData"."modified" AS "CompetitionsData__modified", "CompetitionsData"."modified_by" AS "CompetitionsData__modified_by", "CompetitionsData"."recipe" AS "CompetitionsData__recipe" FROM "public"."competitions_data" AS "CompetitionsData" WHERE "CompetitionsData"."competition_id" = (2)000
10SELECT "CompetitionsFiles"."id" AS "CompetitionsFiles__id", "CompetitionsFiles"."path" AS "CompetitionsFiles__path", "CompetitionsFiles"."old_name" AS "CompetitionsFiles__old_name", "CompetitionsFiles"."active" AS "CompetitionsFiles__active", "CompetitionsFiles"."competition_id" AS "CompetitionsFiles__competition_id", "CompetitionsFiles"."created" AS "CompetitionsFiles__created", "CompetitionsFiles"."created_by" AS "CompetitionsFiles__created_by", "CompetitionsFiles"."modified" AS "CompetitionsFiles__modified", "CompetitionsFiles"."modified_by" AS "CompetitionsFiles__modified_by", "CompetitionsFiles"."name" AS "CompetitionsFiles__name" FROM "public"."competitions_files" AS "CompetitionsFiles" WHERE "CompetitionsFiles"."competition_id" = (2)000
11SELECT "CompetitionsTeams"."id" AS "CompetitionsTeams__id", "CompetitionsTeams"."school_id" AS "CompetitionsTeams__school_id", "CompetitionsTeams"."team_name" AS "CompetitionsTeams__team_name", "CompetitionsTeams"."food_name" AS "CompetitionsTeams__food_name", "CompetitionsTeams"."image_path" AS "CompetitionsTeams__image_path", "CompetitionsTeams"."votes" AS "CompetitionsTeams__votes", "CompetitionsTeams"."visible" AS "CompetitionsTeams__visible", "CompetitionsTeams"."winner" AS "CompetitionsTeams__winner", "CompetitionsTeams"."created" AS "CompetitionsTeams__created", "CompetitionsTeams"."competition_id" AS "CompetitionsTeams__competition_id", "CompetitionsTeams"."category_id" AS "CompetitionsTeams__category_id", "CompetitionsTeams"."image_final" AS "CompetitionsTeams__image_final", "CompetitionsTeams"."team_members" AS "CompetitionsTeams__team_members", "CompetitionsTeams"."position_final" AS "CompetitionsTeams__position_final", "CompetitionsTeams"."final_moravia" AS "CompetitionsTeams__final_moravia", "CompetitionsTeams"."final_bohemia" AS "CompetitionsTeams__final_bohemia", "CompetitionsTeams"."description" AS "CompetitionsTeams__description", "CompetitionsTeams"."internal_note" AS "CompetitionsTeams__internal_note", "CompetitionsTeams"."favorite" AS "CompetitionsTeams__favorite", "CompetitionsTeams"."recipe" AS "CompetitionsTeams__recipe", "CompetitionsTeams"."category_class_id" AS "CompetitionsTeams__category_class_id", "CompetitionsTeams"."story" AS "CompetitionsTeams__story", "CompetitionsTeams"."doc_path" AS "CompetitionsTeams__doc_path", "CompetitionsTeams"."class_name" AS "CompetitionsTeams__class_name", "School"."id" AS "School__id", "School"."name" AS "School__name", "School"."street" AS "School__street", "School"."city" AS "School__city", "School"."province_id" AS "School__province_id", "School"."zip" AS "School__zip", "School"."email" AS "School__email", "School"."phone" AS "School__phone", "School"."is_ms" AS "School__is_ms", "School"."is_zs1" AS "School__is_zs1", "School"."is_zs2" AS "School__is_zs2", "School"."want_newsletter" AS "School__want_newsletter", "School"."person" AS "School__person", "School"."person_phone" AS "School__person_phone", "School"."person_email" AS "School__person_email", "School"."password" AS "School__password", "School"."gps_lat" AS "School__gps_lat", "School"."gps_lon" AS "School__gps_lon", "School"."created" AS "School__created", "School"."modified" AS "School__modified", "School"."is_blacklisted" AS "School__is_blacklisted", "School"."is_toplisted" AS "School__is_toplisted", "School"."last_order_date" AS "School__last_order_date", "School"."ms_classes" AS "School__ms_classes", "School"."zs1_classes" AS "School__zs1_classes", "School"."zs2_classes" AS "School__zs2_classes", "School"."small_school" AS "School__small_school", ("School"."name" || ' (' || "School"."street" || ', ' || "School"."city" || ')' ) AS "School__choosename", "Competition"."id" AS "Competition__id", "Competition"."name" AS "Competition__name", "Competition"."description" AS "Competition__description", "Competition"."is_active" AS "Competition__is_active", "Competition"."created" AS "Competition__created", "Competition"."is_voting_visible" AS "Competition__is_voting_visible", "Competition"."voting_ended" AS "Competition__voting_ended", "Competition"."show_overload" AS "Competition__show_overload", "Competition"."active_for_schools" AS "Competition__active_for_schools", "Competition"."nfa_project_id" AS "Competition__nfa_project_id", "Competition"."transaction_type" AS "Competition__transaction_type", "Competition"."show_register_link" AS "Competition__show_register_link", "Competition"."ordersConnection_program_id" AS "Competition__ordersConnection_program_id", "Competition"."program_id" AS "Competition__program_id", "Competition"."template_shortcut" AS "Competition__template_shortcut", "Competition"."is_cooking" AS "Competition__is_cooking", "Competition"."monthly_frequency" AS "Competition__monthly_frequency", "Competition"."has_files" AS "Competition__has_files", "Competition"."locked" AS "Competition__locked", "Competition"."random_file" AS "Competition__random_file", "Competition"."custom_competitions" AS "Competition__custom_competitions", "Competition"."detail_info" AS "Competition__detail_info", "Competition"."for_ms" AS "Competition__for_ms", "Competition"."ordersConnection_reachedStatus" AS "Competition__ordersConnection_reachedStatus", "Province"."id" AS "Province__id", "Province"."name" AS "Province__name", "Province"."shortcut" AS "Province__shortcut", "CompetitionsCategories"."id" AS "CompetitionsCategories__id", "CompetitionsCategories"."name" AS "CompetitionsCategories__name", "CompetitionsCategories"."description" AS "CompetitionsCategories__description", "CompetitionsCategories"."competition_id" AS "CompetitionsCategories__competition_id", "CompetitionsCategories"."created" AS "CompetitionsCategories__created", "CompetitionsCategories"."shortcut" AS "CompetitionsCategories__shortcut", "Transaction"."id" AS "Transaction__id", "Transaction"."created" AS "Transaction__created", "Transaction"."user_id" AS "Transaction__user_id", "Transaction"."lector_id" AS "Transaction__lector_id", "Transaction"."nfa_user_id" AS "Transaction__nfa_user_id", "Transaction"."quantity" AS "Transaction__quantity", "Transaction"."type" AS "Transaction__type", "Transaction"."note" AS "Transaction__note", "Transaction"."nfa_project_id" AS "Transaction__nfa_project_id", "Transaction"."school_id" AS "Transaction__school_id", "Transaction"."team_id" AS "Transaction__team_id", "CompetitionsCategoriesClasses"."id" AS "CompetitionsCategoriesClasses__id", "CompetitionsCategoriesClasses"."name" AS "CompetitionsCategoriesClasses__name", "CompetitionsCategoriesClasses"."description" AS "CompetitionsCategoriesClasses__description", "CompetitionsCategoriesClasses"."category_id" AS "CompetitionsCategoriesClasses__category_id", "CompetitionsCategoriesClasses"."created" AS "CompetitionsCategoriesClasses__created", "CompetitionsCategoriesClasses"."competition_id" AS "CompetitionsCategoriesClasses__competition_id" FROM "public"."competitions_teams" AS "CompetitionsTeams" LEFT JOIN "public"."schools" AS "School" ON ("CompetitionsTeams"."school_id" = "School"."id") LEFT JOIN "public"."competitions" AS "Competition" ON ("CompetitionsTeams"."competition_id" = "Competition"."id") LEFT JOIN "public"."provinces" AS "Province" ON ("Province"."id" = "School"."province_id") LEFT JOIN "public"."competitions_categories" AS "CompetitionsCategories" ON ("CompetitionsTeams"."category_id" = "CompetitionsCategories"."id") LEFT JOIN "public"."transactions" AS "Transaction" ON ("Transaction"."team_id" = "CompetitionsTeams"."id") LEFT JOIN "public"."competitions_categories_classes" AS "CompetitionsCategoriesClasses" ON ("CompetitionsTeams"."category_class_id" = "CompetitionsCategoriesClasses"."id") WHERE "CompetitionsTeams"."winner" = 0 AND "CompetitionsTeams"."visible" = 1 AND "CompetitionsTeams"."competition_id" = 2 ORDER BY "Province"."shortcut" ASC1041046
12SELECT "CompetitionsTeamsImages"."id" AS "CompetitionsTeamsImages__id", "CompetitionsTeamsImages"."image_path" AS "CompetitionsTeamsImages__image_path", "CompetitionsTeamsImages"."main_image" AS "CompetitionsTeamsImages__main_image", "CompetitionsTeamsImages"."created" AS "CompetitionsTeamsImages__created", "CompetitionsTeamsImages"."competition_id" AS "CompetitionsTeamsImages__competition_id", "CompetitionsTeamsImages"."created_by" AS "CompetitionsTeamsImages__created_by", "CompetitionsTeamsImages"."final_moravia" AS "CompetitionsTeamsImages__final_moravia", "CompetitionsTeamsImages"."final_bohemia" AS "CompetitionsTeamsImages__final_bohemia", "CompetitionsTeamsImages"."team_id" AS "CompetitionsTeamsImages__team_id", "CompetitionsTeamsImages"."modified" AS "CompetitionsTeamsImages__modified", "CompetitionsTeamsImages"."modified_by" AS "CompetitionsTeamsImages__modified_by" FROM "public"."competitions_teams_images" AS "CompetitionsTeamsImages" WHERE "CompetitionsTeamsImages"."team_id" IN (567, 579, 788, 428, 571, 459, 455, 429, 456, 808, 496, 478, 361, 603, 426, 372, 421, 528, 629, 655, 345, 594, 764, 741, 736, 513, 596, 336, 337, 349, 679, 332, 760, 331, 854, 755, 352, 575, 591, 379, 365, 723, 581, 721, 587, 405, 592, 800, 366, 369, 875, 402, 482, 638, 400, 401, 368, 475, 335, 505, 803, 341, 472, 479, 480, 547, 434, 782, 702, 822, 522, 403, 501, 632, 689, 636, 442, 686, 660, 642, 816, 843, 611, 791, 540, 609, 802, 818, 769, 708, 652, 651, 653, 650, 486, 490, 468, 449, 873, 824, 714, 712, 709, 849)2512513