Zapomněli jste heslo?;
Pojď si hrát

Pojď si hrát

Někdy, když venku prší a prší a všechny boty už máte promáčené, se do místnosti začíná plížit podivná, šedá postava. Jmenuje se Nuda. Na koho se podívá, ten začne zívat, být protivný a říkat takové věci jako: „Mně nic nebaví, to je votrava...“ Péťa se s Nudou ještě nikdy nepotkal, protože miluje soutěžení a hry. Začínal Člověčem nezlob se, a vždycky, když jeho figurka poskočila do domečku, zavolal: „Bingo!“ Řeknete předtím slovo BOS a on se hned zeptá, jestli víte, jaké to také může být zvíře. „Přece SOB!“ zasměje se a dodá: „Bingo!“ Ve Scrabblech u něj nemáte šanci. Proto se mu také začalo říkat Bingo. \r\nJestli máte pocit, že se k vám ta nudná paní začíná přibližovat, skočte k Bingovi, určitě si spolu zahrajete nějakou báječnou hru a ještě se něco dozvíte.

(default) 6 queries took 4 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT "Category"."id" AS "Category__id", "Category"."name" AS "Category__name", "Category"."title" AS "Category__title", "Category"."character" AS "Category__character", "Category"."description" AS "Category__description", "Category"."parent_id" AS "Category__parent_id", "Category"."lft" AS "Category__lft", "Category"."rght" AS "Category__rght", "Category"."url" AS "Category__url", "Category"."view_type" AS "Category__view_type", "Category"."image_path" AS "Category__image_path", "Category"."css_class" AS "Category__css_class", "Category"."image_icon_path" AS "Category__image_icon_path" FROM "public"."categories" AS "Category" WHERE "Category"."id" = 6 LIMIT 1110
2SELECT "Article"."id" AS "Article__id", "Article"."title" AS "Article__title", "Article"."perex" AS "Article__perex", "Article"."content" AS "Article__content", "Article"."public" AS "Article__public", "Article"."category_id" AS "Article__category_id", "Article"."created" AS "Article__created", "Article"."updated" AS "Article__updated", "Article"."has_game" AS "Article__has_game", "Article"."template" AS "Article__template", "Article"."image_filename" AS "Article__image_filename", "Article"."tmp1" AS "Article__tmp1", "Article"."tmp2" AS "Article__tmp2", "Article"."tmp3" AS "Article__tmp3", "Article"."icon_path" AS "Article__icon_path" FROM "public"."articles" AS "Article" WHERE "Article"."category_id" = (6) ORDER BY "Article"."id" DESC001
3SELECT "Category"."id" AS "Category__id", "Category"."name" AS "Category__name", "Category"."title" AS "Category__title", "Category"."character" AS "Category__character", "Category"."description" AS "Category__description", "Category"."parent_id" AS "Category__parent_id", "Category"."lft" AS "Category__lft", "Category"."rght" AS "Category__rght", "Category"."url" AS "Category__url", "Category"."view_type" AS "Category__view_type", "Category"."image_path" AS "Category__image_path", "Category"."css_class" AS "Category__css_class", "Category"."image_icon_path" AS "Category__image_icon_path" FROM "public"."categories" AS "Category" WHERE 1 = 1 AND "Category"."parent_id" = 6 ORDER BY "Category"."lft" asc220
4SELECT "Article"."id" AS "Article__id", "Article"."title" AS "Article__title", "Article"."perex" AS "Article__perex", "Article"."content" AS "Article__content", "Article"."public" AS "Article__public", "Article"."category_id" AS "Article__category_id", "Article"."created" AS "Article__created", "Article"."updated" AS "Article__updated", "Article"."has_game" AS "Article__has_game", "Article"."template" AS "Article__template", "Article"."image_filename" AS "Article__image_filename", "Article"."tmp1" AS "Article__tmp1", "Article"."tmp2" AS "Article__tmp2", "Article"."tmp3" AS "Article__tmp3", "Article"."icon_path" AS "Article__icon_path" FROM "public"."articles" AS "Article" WHERE "Article"."category_id" IN (6, 15, 16) AND "Article"."public" = 'TRUE' ORDER BY "Article"."created" DESC LIMIT 20221
5SELECT "ArticleImage"."id" AS "ArticleImage__id", "ArticleImage"."article_id" AS "ArticleImage__article_id", "ArticleImage"."image_filename" AS "ArticleImage__image_filename", "ArticleImage"."image_path_additional" AS "ArticleImage__image_path_additional" FROM "public"."article_images" AS "ArticleImage" WHERE "ArticleImage"."article_id" IN (3763, 3736)001
6SELECT COUNT(*) AS "count" FROM "public"."articles" AS "Article" WHERE "Article"."category_id" IN (6, 15, 16) AND "Article"."public" = 'TRUE'111