Zapomněli jste heslo?;
Poruchy příjmu potravy a alergie

Poruchy příjmu potravy a alergie

Alergie a její příznaky se staly nedílnou součástí života mnoha rodin. Za vzrůstající počet lidí s některou z alergií stojí mnoho důvodů. Některé jsou již prokázány, některé se zkoumají. Hlavními známými důvody jsou znečištěné životní prostředí a nevhodná skladba potravin. V poslední době se přidává i stres, pramenící z přetížení pracovními úkoly a povinnostmi. Tento problém se týká i dětí, na které klademe čím dál vyšší nároky.

Jak předcházet projevům alergie

Číst více
Většina alergií má svůj původ v genetickém vybavení. Jestliže naši rodiče měli např. astma, sennou rýmu, alergii na některý druh květin, ovoce ...

Poruchy přijmu potravy

Číst více
V současné době zaznamenáváme i v České republice nárůst počtu především mladých lidí, kteří trpí poruchami příjmu potravin. Mezi tyto poruchy ...

Alergie na potraviny

Číst více
Alergická onemocnění jsou dědičná (astma, ekzém, senná rýma apod.). Trpí-li jeden z rodičů je 20 – 40 % pravděpodobnost, že dítě bude mít potíže také.
(default) 7 queries took 4 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT "Category"."id" AS "Category__id", "Category"."name" AS "Category__name", "Category"."title" AS "Category__title", "Category"."character" AS "Category__character", "Category"."description" AS "Category__description", "Category"."parent_id" AS "Category__parent_id", "Category"."lft" AS "Category__lft", "Category"."rght" AS "Category__rght", "Category"."url" AS "Category__url", "Category"."view_type" AS "Category__view_type", "Category"."image_path" AS "Category__image_path", "Category"."css_class" AS "Category__css_class", "Category"."image_icon_path" AS "Category__image_icon_path" FROM "public"."categories" AS "Category" WHERE "Category"."id" = 2 LIMIT 1110
2SELECT "Article"."id" AS "Article__id", "Article"."title" AS "Article__title", "Article"."perex" AS "Article__perex", "Article"."content" AS "Article__content", "Article"."public" AS "Article__public", "Article"."category_id" AS "Article__category_id", "Article"."created" AS "Article__created", "Article"."updated" AS "Article__updated", "Article"."has_game" AS "Article__has_game", "Article"."template" AS "Article__template", "Article"."image_filename" AS "Article__image_filename", "Article"."tmp1" AS "Article__tmp1", "Article"."tmp2" AS "Article__tmp2", "Article"."tmp3" AS "Article__tmp3", "Article"."icon_path" AS "Article__icon_path" FROM "public"."articles" AS "Article" WHERE "Article"."category_id" = (2) ORDER BY "Article"."id" DESC331
3SELECT "Category"."id" AS "Category__id", "Category"."name" AS "Category__name", "Category"."title" AS "Category__title", "Category"."character" AS "Category__character", "Category"."description" AS "Category__description", "Category"."parent_id" AS "Category__parent_id", "Category"."lft" AS "Category__lft", "Category"."rght" AS "Category__rght", "Category"."url" AS "Category__url", "Category"."view_type" AS "Category__view_type", "Category"."image_path" AS "Category__image_path", "Category"."css_class" AS "Category__css_class", "Category"."image_icon_path" AS "Category__image_icon_path" FROM "public"."categories" AS "Category" WHERE 1 = 1 AND "Category"."parent_id" = 2 ORDER BY "Category"."lft" asc000
4SELECT "Category"."id" AS "Category__id", "Category"."name" AS "Category__name", "Category"."title" AS "Category__title", "Category"."character" AS "Category__character", "Category"."description" AS "Category__description", "Category"."parent_id" AS "Category__parent_id", "Category"."lft" AS "Category__lft", "Category"."rght" AS "Category__rght", "Category"."url" AS "Category__url", "Category"."view_type" AS "Category__view_type", "Category"."image_path" AS "Category__image_path", "Category"."css_class" AS "Category__css_class", "Category"."image_icon_path" AS "Category__image_icon_path" FROM "public"."categories" AS "Category" WHERE 1 = 1 AND "Category"."parent_id" = 28 ORDER BY "Category"."lft" asc440
5SELECT "Article"."id" AS "Article__id", "Article"."title" AS "Article__title", "Article"."perex" AS "Article__perex", "Article"."content" AS "Article__content", "Article"."public" AS "Article__public", "Article"."category_id" AS "Article__category_id", "Article"."created" AS "Article__created", "Article"."updated" AS "Article__updated", "Article"."has_game" AS "Article__has_game", "Article"."template" AS "Article__template", "Article"."image_filename" AS "Article__image_filename", "Article"."tmp1" AS "Article__tmp1", "Article"."tmp2" AS "Article__tmp2", "Article"."tmp3" AS "Article__tmp3", "Article"."icon_path" AS "Article__icon_path" FROM "public"."articles" AS "Article" WHERE "Article"."category_id" = (2) AND "Article"."public" = 'TRUE' ORDER BY "Article"."created" DESC LIMIT 20331
6SELECT "ArticleImage"."id" AS "ArticleImage__id", "ArticleImage"."article_id" AS "ArticleImage__article_id", "ArticleImage"."image_filename" AS "ArticleImage__image_filename", "ArticleImage"."image_path_additional" AS "ArticleImage__image_path_additional" FROM "public"."article_images" AS "ArticleImage" WHERE "ArticleImage"."article_id" IN (2896, 2915, 2914)001
7SELECT COUNT(*) AS "count" FROM "public"."articles" AS "Article" WHERE "Article"."category_id" = (2) AND "Article"."public" = 'TRUE'111