Zapomněli jste heslo?;
Registrace školy

Výukové programy

Výuka může probíhat každý pracovní den školního roku v prostorách školy. Vyučovací blok pro jednu třídu trvá dvě vyučovací hodiny, obvykle vyškolíme 2 třídy za jedno dopoledne, pokud není individuálně domluveno jinak.
Maximální počet žáků v jedné třídě je do 30, v případě málo početných tříd doporučujeme třídy pro výuku sloučit. Program vede odborně vyškolený lektor Zdravé 5, který zajistí všechny pomůcky i potraviny k výuce potřebné.
 
Manuál pro školy, jak objednávat výuku zde!

ŠKOLA ZDRAVÉ 5

ŠKOLA ZDRAVÉ 5

Škola Zdravé 5 je určena pro žáky 1. stupně základních škol. Program seznamuje žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma je připraven soutěžní úkol, který plní žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírají „pětky“. Na závěr si odnesou vysvědčení a dárečky Zdravé 5. Výuka probíhá v prostorách školy, ideálně ve třídách. Škole poskytujeme zdarma i vzdělávací materiály pro další procvičování tématu. Materiály lze také objednat online.

 

ZŠ 1. stupeň
Nejste přihlášení, prosím přihlaste se za Vaši školu. Pokud Vaše škola není ještě registrována musíte se nejprve zaregistrovat.
Předobjednat program

PÁRTY SE ZDRAVOU 5

PÁRTY SE ZDRAVOU 5

Party se Zdravou 5 je dvouhodinovka vaření, respektive přípravy studeného party pohoštění pro žáky 2. stupně základních škol. Žáci, opět rozděleni do 5 skupinek, se dozvědí užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučí se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připraví občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnají. Výuka proběhne ve školní kuchyňce nebo adekvátně vybavené místnosti. Všechny suroviny i pomůcky zajistí lektor Zdravé 5.

 

 

ZŠ 2. stupeň
Nejste přihlášení, prosím přihlaste se za Vaši školu. Pokud Vaše škola není ještě registrována musíte se nejprve zaregistrovat.
Předobjednat program

Hrátky Zdravé 5

Hrátky Zdravé 5

Hrátky Zdravé 5 je program určený pro mateřské školy plný her o správné výživě. Jedná se o pohádkový příběh o Evičce a Péťovi, kteří naleznou společně s partou Zdravé 5 cestu ke zdraví. Pásmo je protkáno interaktivními praktickými úkoly, do kterých se zapojují jako aktéři příběhu všechny děti. I ty nejmenší si otestují a obohatí své znalosti o potravinách. Chytlavá písnička děti příběhem provází a vtipný text doplňuje hravou a zábavnou atmosféru příběhu.  Odborný lektor Zdravé 5 předzpívává písničku za doprovodu reprodukované hudby. Každá MŠ získá na konci programu plakát s výživovým talířem a obrázkem dětského těla znázorňujícím vliv určitých potravin na jednotlivé části těla. Písničku i text můžete stáhnout v sekci Pro školy/Výukové materiály.

MŠ
Nejste přihlášení, prosím přihlaste se za Vaši školu. Pokud Vaše škola není ještě registrována musíte se nejprve zaregistrovat.
Předobjednat program

SOUTĚŽ PRO MŠ O SADU KOSTÝMŮ

SOUTĚŽ PRO MŠ O SADU KOSTÝMŮ

Zdravá 5 připravila pro aktivní mateřské školy jedinečnou sadu pomůcek pro nacvičení divadelního představení s tématikou správné výživy „Dva stolky ze školky“ na besídku pro rodiče. Vše jsme vymysleli za vás!

Sada obsahuje scénář a manuál k nacvičení divadélka, CD s hlasem vypravěče provázející příběhem a kostýmy pro děti. Každé dítě hraje svoji roli v příběhu o Evičce a Péťovi, kteří najdou společně s partou Zdravé 5 cestu ke správné výživě, kondici a zdraví.

Jak vyhrát sadu pomůcek pro divadelní představení?

Soutěž je určena pro mateřské školy, které projdou programem Hrátky Zdravé 5. Děti si poté nacvičí na úryvek (stačí 2 sloky) písničky Jídlo je přítel krátkou scénku ztvárňující příběh Evičky a Péti, paní učitelka je nahraje na video (stačí na mobil) a pošle nám přes www.zdrava5.cz. Maximální délka videa je 1 minuta. Zdravá 5 vybere 50 nejlepších videí, kterým obratem pošle sadu, aby si děti stihly nacvičit představení.

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Seminář pro pedagogy

Zdravá 5 nyní připravuje pro pedagogické pracovníky mateřských škol metodický seminář Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže. Seminář získal akreditaci MŠMT a bude probíhat v každém kraji České republiky v příštím školním roce. Cílem semináře je seznámit s aktuálními informacemi z oblasti výchovy ke zdraví, představit nejnovější poznatky z oblasti správné výživy, prezentovat nové metodické materiály a didaktické postupy pro interaktivní práci se žáky a naučit pedagogy v rámci interaktivních workshopů pracovat s představenými materiály. Účast na semináři je zdarma a je možná pouze po zaslání vyplněné návratky a obdržení potvrzení registrace.

Termíny v jednotlivých krajích:
 • Praha (Středočeský kraj) - 3. října 2017 (návratka)
 • Praha (kraj Praha) - 4. října 2017 (návratka)

 • Brno (Jihomoravský kraj) - 18. října 2017 (návratka)

 • Zlín (Zlínský kraj) - 19. října 2017
 • Ostrava (Moravskoslezský kraj) - 7.listopadu 2017
 • Olomouc (Olomoucký kraj) - 8. listopadu 2017 (návratka)
 • Karlovy Vary (Karlovarský kraj) - 21. listopadu 2017 (návratka)
 • Ústí nad Labem (Ústecký kraj) - 22. listopadu 2017 (návratka)
 • České Budějovice (Jihočeský kraj) – 17. ledna 2018
 • Pardubice (Pardubický kraj) - 14. února 2018
 • Liberec (Liberecký kraj) - 5. dubna 2018
 • Jihlava (Vysočina) – 7. března 2018
 • Plzeň (Plzeňský kraj) – 10. května 2018
 • Hradec Králové (Královéhradecký kraj) – 14. června 2018

(default) 4 queries took 4 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT "Program"."id" AS "Program__id", "Program"."name" AS "Program__name", "Program"."perex" AS "Program__perex", "Program"."text" AS "Program__text", "Program"."public" AS "Program__public", "Program"."for_ms" AS "Program__for_ms", "Program"."for_zs1" AS "Program__for_zs1", "Program"."for_zs2" AS "Program__for_zs2", "Program"."image_filename" AS "Program__image_filename", "Program"."admin_hide" AS "Program__admin_hide", "Program"."need_zs_order" AS "Program__need_zs_order", "Program"."hide_for_public" AS "Program__hide_for_public", ("Program"."name" || ' (' || CASE WHEN "Program"."for_zs1" THEN '1. stupeň' WHEN "Program"."for_zs2" THEN '2. stupeň' WHEN "Program"."for_ms" THEN 'MŠ' ELSE 'jiný' END || ')' ) AS "Program__wholename" FROM "public"."programs" AS "Program" WHERE "Program"."public" = 'TRUE' ORDER BY "Program"."id" ASC331
2SELECT "Lector"."id" AS "Lector__id", ("Lector"."surname" || ' ' || "Lector"."name") AS "Lector__wholename" FROM "public"."lectors" AS "Lector" WHERE 1 = 1 ORDER BY ("Lector"."surname" || ' ' || "Lector"."name") ASC1461461
3SELECT "Article"."id" AS "Article__id", "Article"."title" AS "Article__title", "Article"."perex" AS "Article__perex", "Article"."content" AS "Article__content", "Article"."public" AS "Article__public", "Article"."category_id" AS "Article__category_id", "Article"."created" AS "Article__created", "Article"."updated" AS "Article__updated", "Article"."has_game" AS "Article__has_game", "Article"."template" AS "Article__template", "Article"."image_filename" AS "Article__image_filename", "Article"."tmp1" AS "Article__tmp1", "Article"."tmp2" AS "Article__tmp2", "Article"."tmp3" AS "Article__tmp3", "Article"."icon_path" AS "Article__icon_path" FROM "public"."articles" AS "Article" WHERE "Article"."id" = 3614 LIMIT 1111
4SELECT "ArticleImage"."id" AS "ArticleImage__id", "ArticleImage"."article_id" AS "ArticleImage__article_id", "ArticleImage"."image_filename" AS "ArticleImage__image_filename", "ArticleImage"."image_path_additional" AS "ArticleImage__image_path_additional" FROM "public"."article_images" AS "ArticleImage" WHERE "ArticleImage"."article_id" = (3614)001